Zəngilan rayon Mərkəzi kitabxanası

Zəngilan rayon MKS
Tədbirlər
9 Yanvar , 2020
Omrünün qırx ilini pedeqoji sahəyə -müasir gəncliyin təlim-tərbiyəsinə həsr edən Alı Rəhimoğlu ozünün xalqa xidməti borcunu həmdə ədəbi yaradıcılıqda görür.Onun sayca üçünçü kitabı "iki daş arasında " romanında tariximizin ziddiyyətli olayları soykökə baglılıq, insan taleləri ictimai-siyasi hadisələr fonunda gercək təccümünü tapmışdır.
Müəllif romanda qacaq1 hərakatını aparan səbəbləri inandırıcı real zəmində əks etdirməyə müvəffəq olmuşdur.