Zəngilan rayon Mərkəzi kitabxanası

Zəngilan rayon MKS
Xəbərlər
2 Aprel , 2018
Bu gündünyada BeynəlxalqUşaq Kitabı Günü kimi qeyd olunur. 1805-ci il aprelin 2-də uşaqədəbiyyatınıninkişafındaəvəzsizroluolan danimarkalı yazıçı Hans Xristian Andersenan adan olub. 1967-ci ildənetibarən yazıçınındoğum günü UşaqKitabları üzrə Beynəlxalq Şuranıntəşəbbüsü ilə bütün dünyadaBeynəlxalq  UşaqKitabı Günü kimi qeyd olunmağabaşlayıb.