Zəngilan rayon Mərkəzi kitabxanası

Zəngilan rayon MKS
Rayon haqqında
17 Oktyabr , 2017
BƏSİTÇAY
Zəngilan rayonu ərazisində çay,Araz cayının qolu.El arasında Bəsitçaya Balaçay da deyirlər.Bəsitçayın Baharlı kəndinin ərazisindəki axan hissəsi isə Rəzdərə adlanır. Bəsitçay toponimi çox güman ki,monqol mənşəli bəsit tayfasının adı ilə əlaqədardır.
Çox təəssüf ki,bu cür gözəllikləri görə bilmirik.