Zəngilan rayon Mərkəzi kitabxanası

Zəngilan rayon MKS

Yeni kitablar
Naxçıvan diyarının siyasi tarixi
12 Yanvar , 2016

Kitabda Naxçıvan xanlığı ərazisinin dəyişməsinə təsir edən siyasi hadisələr, xanlığın təşəkkül tarixi açıqlanır. Diyarın əhalisi, kənd təsərrüfatı, sənətkarlığın vəziyyəti baxımından, eləcə də həlledici əhəmiyyəti, şəhərlərin inkişaf tarixi təhlil edilir, əhalinin sosial və milli tərkibində siyasi baxımdan baş verən dəyişikliklər nəzərə çatdırılır